مزایده آهن آلات و ضایعات اسقاط لاشه شناور مغروقه - آگهی 19141

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 13207/ص 14 مورخ 97.8.6
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) 
1- موضوع مزایده: فروش آهن آلات و ضایعات اسقاط لاشه شناور مغروقه خارج شده از کانال خورموسی بنام جامی دو به وزن تقریبی 5000 تن موجود در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
2- مهلت و محل و نحوه خرید اسناد مزایده:
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 97.8.9 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.8.19 با مراجعه به دبیرخانه امور قراردادها اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) طبقه دوم - ساختمان مرکزی و ارائه معرفینامه و اصل فیش واریز به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2176452210007 نزد بانک ملی شعبه تاسیسات بندری کد بانک 6991 نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.
- ضمنا دریافت اسناد از سایت IETS.MPORG.IR نیز به صورت غیرحضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکانپذیر است و همچنین دریافت آگهی علاوه بر سایت موصوف از طریق سایت bikport.pmo.ir نیز میسور است.
3- سپرده شرکت در مزایده:
شایان ذکر است مزایده گران میبایست بابت سپرده شرکت در مزایده 5 درصد از مبلغ کل قیمت پایه به مبلغ 4.471.250.000 ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 2196452203002 نزد بانک صادرات شعبه تاسیسات بندر امام خمینی کد بانک 3881 یا به شماره شبا IR130190000002196452203002 را ارائه نمایند.
4- جلسه پرسش و پاسخ اسناد مزایده  راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.8.15 در محل طبقه چهارم دفتر جلسات واقع در مجتمع بندری امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پس از خرید اسناد و مدارک مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی از ساعت 10 لغایت 12ظهر به غیر از پنجشنبه و ایام تعطیل با حضور نماینده دستگاه نظارت نسبت به بازدید از اقلام مورد مزایده و مرتفع نمودن ابهامات احتمالی اقدالم نمایند.
ضمنا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ادارات ذیل می توان در طول مدت زمان آگهی تماس حاصل نمود.
امور قراردادها 3054-2049-2099-0615228
اداره اموال و انبارها: 2155-2191-0615228
5- مهلت و محل تسلیم پاکات حاوی اسناد مزایده 
ب- متقاضیان باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 97.8.28 به دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان -منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ره واقع در طبقه همکف ، ساختمان مرکزی صندوق پستی 159 تلفن 4001-0615228 فاکس 2226900-0615228 تسلیم و رسید و دریافت نمایند.
6- زمان و محل بازگشایی پاکات حاوی اسناد مزایده:
پیشنهادهای متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97.8.29 در محل دفتر جلسات به آدرس خوزستان- بندر امام خمینی ره- مجتمع بندری امام خمینی ره - ساختمان مرکزی- طبقه چهارم- مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.
نکته: هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره )

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی