مزایده ضایعات بازیافتی اتومبیل های تصادفی - آگهی 19058

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 100971321000002
نام دستگا مزایده گزار: شرکت بیمه ایران 
شماره پارتی: 110971321000002
شرح پارتی: فروش ضایعات بازیافتی اتومبیل های تصادفی شعبه شهید بهشتی بیمه ایران استان کرمانشاه 
قیمت پایه (ارزش ریالی):  928.800.000
مهلت ارسال پیشنهاد: از ساعت 8 تاریخ 97.8.6 تا ساعت 8 تاریخ 97.8.17
شماره تماس : 08334214300
نمابر : 08334212333
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی