مزایده 385 تن درختان خشکیده، شکسته، افتاده و سوخته - آگهی 19057

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 100973847000006
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
شماره پارتی: 110973847000019
شرح پارتی: درختان خشکیده ، شکسته ، افتاده و سوخته جنگلکاری دست کاشت حاشیه رود ارس
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 14 مورخ 97.8.12 تا ساعت 14 مورخ 97.8.22
شماره تماس : 04533814077
نمابر : 04533813100
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی