مزایده کامیون کمپرسی ولوو، کمپرسی بنز 911، رنو سواری و پیکان سواری - آگهی 19049

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده حضوری فروش خودرو
شهرداری بندرگز در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 دستگاه ماشین آلات از طریق مزایده حضوری اقدام نماید 
شرایط مزایده 
1- قیمت پایه یکدستگاه کامیون کمپرسی ولوو مدل سال 1362 براساس نظریه کارشناس مبلغ 1.000.000.000 ریال و قیمت پایه یکدستگاه کمپرسی بنز 911 مدل سال 1370 به مبلغ 400.000.000 ریال و قیمت پایه یکدستگاه رنو سواری مدل سال 1360 به مبلغ 35.000.000 ریال و قیمت پایه پیکان سواری مدل سال 1357 به مبلغ 35.000.000 ریال می باشد 
2- متقاضیان شرکت در مزایده پس از بازدید ماشین آلات برای شرکت در مزایده کمپرسی ولو مبلغ 50.000.000 ریال - کمپرسی بنز 911 مبلغ 20.000.000 ریال - و رنو سواری مبلغ 1.750.000 ریال و پیکان سواری به مبلغ 1.750.000 ریال به شماره حساب 69507589/49 سپرده نزد بانک ملت شعبه بندر گز به عنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز نمایند.
3- زمان بازدید و مهلت شرکت در مزایده و واریز مبالغ سپرده از 7 صبح روز سه شنبه مورخ 97.8.1 الی پایان ساعت اداری مورخ روز چهارشنبه مورخ 97.8.23 می باشد.
4- کمیسیون مزایده در پارک موتوری و با حضور اعضای کمیسیون معاملات راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخه 97.8.24 خواهد بود.
5- کلیه هزینه های انجام شده مزایده شامل (انتشار آگهی مرحله اول و دوم ، کارشناسی ، نقل و انتقال و دیگر حقوق دولتی از قبیل مالیات ، عوارض ، مالیات بر ارزش افزوده و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
6- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
7- به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- سند کامیون کمپرسی ولوو مفقود بوده و فقط دارای کارت خودرو می باشد و کلیه هزینه ها و مراحل مربوط به تهیه سند بر عهده برنده مزایده می باشد و رنو فاقد سند و پلاک و بیمه نامه شخص ثالث می باشد ضمنا کمپرسی بنز 911 در سند کامیون کفی قید شده است.
9- برنده مزایده موظف است با همکاری شهرداری نسبت به تهیه سند 6 دانگ هر یک از خودروهای بند 8 اقدام نماید.
10- پینشهاددهندگان باید اصل فیش واریز نقدی خود را که تا پایان وقت اداری 97.8.23 به شماره حساب ذکر شده واریز کردند را در روز مزایده به همراه داشته باشند.
11- شهرداری بندر گز در مورد کسری لوازم و تجهیزات اضافی خودرو بعد از رویت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
شرکت کنندگان در مزایده در صورت برنده نشدن سپرده انان عینا مسترد می گردد.
برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 72 ساعت نسبت به واریز کل بها اقدام نماید.
چنانچه برنده مزایده نسبت به واریز کل بها مستند در بند 13 و موارد بند 5 اقدام ننماید سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 7375-0173436 واحد امور مالی شهرداری تماس تماس حاصل نمایند.
 ادرس گلستان بندر گز خیابان امام جعفر صادق شهرداری بندر گز کد پستی 4871616736

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی