مزایده دستگاه‌ها و تجهیزات کارخانه قند مستعمل، کارتن ضایعاتی و انواع پالت - آگهی 19014

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت بین المللی عرشیا در نظر دارد دستگاه ها و تجهیزات کارخانه قند خود را واقع در انبار سبطان آباد انتهای کوچه محمد خسروی به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می نماید به منظور هماهنگی جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان ساعت اداری 97.8.8 با شماره همراه 09178191564 تماس حاصل و یا به آدرس: زرگری بین کوچه 11 و 13 پلاک 100 واحد 1 مراجعه نمایند.
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 97.8.10 می باشد.
- مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده 15.000.000 ریال می باشد.
- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
- به پیشنهادات مخدوش مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح مورخ 97.8.11 می باشد.
- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منطله قبول شروط درج شده در اسناد مزایده می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مشخصات  وضعیت تعداد قیمت پایه به ریال 
دستگاه بسته بندی 4 توزین ساخت کارخانه ماشین نوین بدون بالابر  مستعمل 1 200.000.000
دستگاه تولید قند پرسی حبه شیار دار مستعمل  1 70.000.000
کمپرسور 3 فاز  مستعمل  1 15.000.000
بخاری انرژی  مستعمل  1 15.000.000
پالت در ابعاد مختلف  مستعمل  16 17.000.000
دستگاه قند خردکن اسقاطی 1 5.000.000
سلفون بسته بندی قند حبه و شکسته و شکر 400 و 900 گرمی  قابل استفاده 700 الی 800 کیلو  35.000.000
کارتن ضایعاتی 200 الی 300 کیلو  2.000.000
سبد لبنیاتی  شکسته و سالم 200 الی 300 عدد 10.000.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی