مزایده درختان خشک - آگهی 19010

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری (حراج)
شهرداری اصفهان در نظر دارد درختان خشک و خطرآفرین واقع در محدوده طرح ساماندهی ناژوان را از طریق مزایده حضوری (حراج) به فروش رساند. 
متقاضیان در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز شنبه مورخ 97.8.26 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر با مراجعه به نشانی پل وحید، زیرگذر پل وحید، دسترسی محل ناژوان، سه راه سعدی ساختمان معاونت خدمات شهری مدیریت طرح ساماندهی پروژه ناژوان فرم شرایط شرکت درمزایده را در همان محل دریافت، از محل فوق الذکر دیدن نموده و نسبت به واریز مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت نقدی به حساب سپرده شماره 105833844009 شهرداری اصفهان نزدب انک ملی شعبه اصفهان اقدام و در مزایده حضوری شرکت نمایند. جلسه حراج راس ساعت 9.30 صبح روز یکشنبه مورخ 97.8.27 و در محل ساختمان معاونت خدمات شهری مدیریت طرح ساماندهی ناژوان برگزار می گردد.
شرایط مزایده:
1- عملیات قطع، جمع آوری و انتقال درختان موضوع حراج به عهده برنده است.
2- ارایه سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه
3- در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد.
شهرداری اصفهان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی