مزایده ضایعات فلزی، باتری مستعمل، اقلام اسقاطی مخابراتی، اقلام داغی ترابری و ... - آگهی 18982

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
1ـ نام سازمان مزایده گذار: پشتیبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
2ـ آدرس دستگاه مزایده گذار: بندرعباس ـ بلوار اسکله شهید باهنر ـ روبروی ناوگان ـ پشتیبانی منطقه یکم نداجا ـ تلفن 07633564233
3ـ موضوع مزایده: فروش اقلام اسقاط و مازاد به شرح ذیل:
* باطری مستعمل نیمه سنگین صنعتی و خودرویی
* اقلام مازاد مخابراتی
* اقلام اسقاطی مخابراتی
* اقلام اسقاط آماد همگانی
* اقلام اسقاط مهندسی
* اقلام اسقاط فنی 
* اقلام اسقاط بهداری
* اقلام داغی ترابری
* ضایعات فلزی
* یک دستگاه آبشرینکن خارج از رده 500*3
* بشکه خالی 220 لیتری
4ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی به مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره 5151575458004 نزد بانک سپه به نام سپرده پیمانکاران
5ـ مهلت فروش اسناد از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخ 97.8.17
6ـ مهلت بازدی از اقلام از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97.8.24
7 ـ مهلت تحویل پاکت به صندوق حداکثر تا ساعت 12 روز جمعه مورخ 97.8.25
8ـ زمان مزایده و محل قرائت پیشنهادها راس ساعت 9 روز شنبه مورخ 97.8.26 به آدرس محل دریافت اسناد می باشد.
9ـ شرکت خریداران در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تمامی تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد.
10ـ اطلاعات و شرایط تکمیلی در اسناد مزایده درج گردیده 
11ـ نداجا در راستای صرفه و صلاح خود در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات به هر عنوان که صلاح بداند مختار است.
12ـ هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده مزایده می باشد.
13ـ بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت سرببسته تسلیم گردد.
فرماندهی پشتیبانی منطقه یکم منداجا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی