مزایده ماشین آلات اسقاطی، ضایعات آهنی و فلزی - آگهی 18980

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 34/11766 شماره 22 - مرحله اول
شهرداری پارس آباد مغان در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و ضایعات آهنی خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند. 

ردیف نوع اقلام اسقاطی  پلاک  وضعیت  قیمت پایه 
ریال 
مبلغ سپرده 
ریال 
 1 آهن آلات فلزات سنگین و سبک شامل لوله های کشتی صبا و پروفیلهای قوطی
و ماشین های پیست و کشتی صبا و ارکوجت
و میله های لوله های و ضایعات فلزی متفرقه
--- اسقاطی  مبلغ 14.000
برای هر کیلوگرم 
10.000.000
 2 ماشین آلات کامیون کمپرسی بنز الکا 1921 مدل 1362 49163 اسقاطی  250.000.000 12.500.000
کامیونت ون شخصی نیسان 24000 مدل 1374  91 -31 س 554 مستعمل 155.000.000 8.000.000 
کامیون کمپرسی بنز خاور الکا 60 مدل 1362 تبریز 11-49531  اسقاطی 150.000.000 7.500.000 
کامیون کمپرسی بنز 911 مدل 1356 فاقد سند  اردبیل 11- 11653  اسقاطی 160.000.000 8.000.000 
ماشین چند منظوره بابکت 863H مدل 1999 میلادی  ----  مستعمل 560.000.000 28.000.000

1- کلیه ماشین آلات اسقاطی و اقلام ضایعات موجود در ردیف 1 بصورت کیلویی بفروش می رسد.
2- به پیشنهادهای مخدوش , مبهم , مشروط خارج از موعد مقرر و فاقد فیش سپرده به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار است.
4- کلیه هزینه های نشر اگهی هزینه انتقال سند و تعویض پلاک ، هزینه باسکول و حمل و بارگیری مورد مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- چنانچه برندگان اول و دوم به ترتیب بعد از ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری حاضر به پرداخت مبلغ پیشنهادی نباشد سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد مبلغ پیشنهادی بصورت نقد و یکجا دریافت خواهد شد.
6- نحوه ارایه پیشنهاد شرکت کنندگان می بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارایه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف اسناد مزایده را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت را در پاکت ج و هر سه پاکت را به صورت لاک شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و حراست شهرداری تحویل داده و رسید دریافت دارند لازم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت.
7- محل و مهلت دریافت اسناد شرکت در مزاید : از مورخه 97.8.5 تا آخر وقت اداری روز مورخه 97.8.10 
8- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد: از مورخه 97.8.12 تا آخر وقت اداری مورخه 97.8.21 
9- بازگشایی و بررسی پیشنهادها : از مورخه 97.8.22 روز سه شنبه در دفتر شهرداری ساعت 11 قبل از ظهر
10- نحوه تهیه و خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطلاعات و نحوه اطلاع رسانی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد www.setadiran.ir امکانپذیر است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی