مزایده سطل پلاستیکی 20 لیتری به همراه درب  - آگهی 18940

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده عمومی - نوبت دوم
شرکت نفت سپاهان در نظر دارد در حدود 32.000  عدد سطل پلاستیکی به همراه درب را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده: روز شنبه مورخ 97.8.5 لغایت شنبه مورخ 97.8.12 از ساعت 8 الی 14:30 
متقاضیان می بایست مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مزایده را به شرح ذیل ارائه نمایند.
به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 200.000.000 دویست میلیون ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده : رسید واریز مبلغ تضمین به حساب شرکت نفت سپاهان و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید از سوی شرکت نفت سپاهان
درج شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت بر روی اسناد فوق الذکر الزامی است.

شماره مزایده  شرح کالا مقدار حدودی  قیمت پایه با احتساب مالیات برارزش افزوده 
هرکیلوگرم 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
97-11 سطل پلاستیکی 20 لیتری به همراه درب  32.000 عدد
38.400 کیلوگرم 
36.000 ریال 
سی و شش هزار ریال 
20.000.000 ریال 
بیست میلیون ریال 

شماره حساب واریز وجه حساب شماره 341444213 نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
هزینه چاپ اگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
همچنین شرکت نفت سپاهان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.
نشانی و تلفن پالایشگاه نفت سپاهان : اصفهان - کیلومتر 5 جاده قدیم تهران - بلوار اختصاصی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اصفهان - پالایشگاه نفت سپاهان - واحد تامین و تدارکات تلفن 33801084-031

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی