مزایده ضایعات فلزی و غیرفلزی و 15 دستگاه ماشین آلات سنگین اسقاطی - آگهی 18939

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی - نوبت دوم 
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) 

شماره مزایده  نوع فرآیند  موضوع مزایده  مزایده گزار  تاریخ گشایش پاکات     تلفن تماس  نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
م ز/97/7 مزایده عمومی فروش تعداد پانزده دستگاه ماشین آلات سنگین اسقاطی و فاقد اعتبار شماره گذاری شرکت پتروشیمی بندر امام مطابق با آنچه در اسناد درج شده   0615225-2371 سپرده شرکت در مزایده 431.700.000 ریال و طبق شرایط درج شده در اسناد مزایده و به صورت ضمانتنامه
بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب مزایده گزار درج شده در اسناد مربوطه
م ز/97/8 مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی مستقر در انبار شماره یک شهید باهنر شرکت پتروشیمی بندر امام مطابق با آنچه در اسناد درج شده   0615225-2371 سپرده شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی و طبق شرایط درج شده در اسناد مزایده و به صورت ضمانتنامه
بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب مزایده گزار درج شده در اسناد مربوطه
م ز/97/9 مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی مستقر در انبار شماره دو شهید باهنر  شرکت پتروشیمی بندر امام مطابق با آنچه در اسناد درج شده   0615225-2371 سپرده شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی و طبق شرایط درج شده در اسناد مزایده و به صورت ضمانتنامه
بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب مزایده گزار درج شده در اسناد مربوطه

1. خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به نشانی تارنمای مرقوم در ذیل همین آگهی 
2. مهلت، زمان و نشانی اینترنتی جهت دانلود اسناد مزایده: تا 5 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی (به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول) به صورت آنلاین در سایت اینترنتی مرقوم در همین آگهی
3. مهلت، زمان ونشانی تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: ظرف 7 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مربوط (زمان درج شده در  اسناد) به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفتر مرکزی اتاق 115
4ـ تبصره شرایط شرکت در مزایده ردیف یک جدول فوق (م ز / 7 /97 ) با توجه به اینکه اسقاط ماشین آلات مذکور فقط با احراز اصالت از طریق کارشناسی راهور امکان پذیر می باشد فلذا شرکت کنندگان در مزایده می بایست از موسسات و پیمانکارانی باشند که در این راستا فعالیت می کنند.
این اسناد به نشانی http://contract.bipc.org.ir لینک سامانه معاملات قابل مشاهده و پس از تکمیل فرایند خرید قابل دانلود می باشد.
روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی