مزایده ماشین آلات سبک سواری، خدماتی و سنگین کارگاهی مازاد بر نیاز - آگهی 18935

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات سبک سواری، خدماتی و سنگین کارگاهی مازاد بر نیاز خود که شرح و تعداد آنها در اسناد مزایده اعلام شده است از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حوقی علاقمند به خرید دعوت می شود از تاریخ 97.8.5 لغایت 97.8.10 به جز ایام تعطیل جتت دریافت اطلاعات و مدارک مزایده به همراه درخواست و معرفی نامه کتبی به مدیریت بازاریابی و تدارکات این شرکت به نشانی مشهد، خیابن دانشگاه بین خیابان کفائی و میدان شریعتی، شماره 439 مراجعه نمایند.
بابت خرید اسناد مبلغ دویست هزار 200.000 ریال به حساب 0214283748003 بانک صادرات شریعتی بنام شرکت مسکن و عمران قدس رضوی واریز واصل رسید را ارائه نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی