مزایده انواع لوله فولادی، کنتور ضایعاتی و ضایعات فلزی - آگهی 17314

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید از داوطلبان خرید دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز فلکه اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده شرح محتصر کالا محل نگهداری کالا مهلت فروش اسناد مزایده تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مبلغ تضمین به ریال
 97/6 لوله فولادی 600 م م حدودا 1100 متر
لوله فولادی 700 م م حدودا 50 متر
لوله فولادی 200 م م حدود 290 متر
کنتور ضایعاتی حدودا 1500 کیلوگرم ضایعات فلزی حدودا 10 تن
رامهرمز و تاسیسات سیدحسن 97.7.21 97.8.6 5.000.000.000

لازم به ذکر است مجوز حمل و بارگیری پس از واریز کامل وجه مزایده صادر خواهد شد.
همچنین کلیه هزینه های مربوط به حفاری و خارج کردن لوله ها و نیز پر کردن زمین و برگرداندن به حالت اولیه به عهده برنده مزایده می باشد.
 جهت خرید اسناد هر یک از مزایده های فوق مبلغ 100.000 ریال باید به حساب جاری 0105064209000 نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس به نام این شرکت واریز گردد این مبلغ غیرقابل استرداد می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز بازگشایی پاکات می باشد محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده گزار است.
به پیشنهاد فاقد امضا مشروط، مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضا مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی شود.
پیشنهاددهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.
هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا برعهده برنده مزایده است سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
نوبت دوم: 97.7.12
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی