مزایده پوسته کنتور آب اسقاطی - آگهی 17310

منقضی شده
شرح آگهی :

600/23328
شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به فروش حدود 20000 کیلوگرم پوسته کنتور آب اسقاطی واقع در انبار امور آب و فاضلاب مرودشت طبق مشخصات درج شده در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی اقدام، لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید. 
محل اخذ اسناد: شیراز، شرکت آب و فاضلاب استان فارس (میدان مطهری، ابتدای بولوار قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، بلوک 406 طبقه اول اتاق 110 امور بازرگانی تلفن 38435164 و سایت اینترنتی WWW.ABFA-FARS.IR واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی می باشد. از طریق دستگاه پوز واقع در امور مالی شرکت نیز امکان پذیر می باشد. 
کلیه کسانی که از سایت اسناد را دریافت می نمایند می بایست تا آخرین مهلت خرید اسناد وجه را واریز و فیش را فکس نمایند. 
محل تسلیم پیشنهادات: شیراز، شرکت آب و فاضلاب استان فارس (میدان مطهری، ابتدای بولوار قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، بلوک 406، طبقه اول واحد دبیرخانه 
آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مزایده: شنبه 97.7.21 
تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: سه شنبه 97.8.1 
تاریخ بازگشایی پاکات: چهارشنبه 97.8.2 ساعت 9 صبح 
قیمت پایه کارشناسی هر کیلوگرم پوسته کنتور: 200.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 200.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمینی یا واریز به حساب شرکت آب و فاضلاب استان فارس 
قیمت اسناد: 150.000 ریال واریز به حساب شماره 1528936404 بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه 240008037112 به نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس یا از طریق دستگاه POS واقع در دفتر امور مالی 
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
این آگهی در سایت اینترنتی WWW.ABFA-FARS.IR نیز درج گردیده است.
شرکت آب و فاضلاب استان فارس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی