مزایده یک دستگاه ماشین یخچال دار (با موتور جداگانه) - آگهی 17291

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری (حراج)
شهرداری رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ماشین یخچال دار (با موتور جداگانه) حمل گوشت خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) با شرایط ذیل به فروش برساند.
1- قیمت پایه  550.000.000 ریال می باشد و به مبلغ پیشنهادی کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نمی شود.
2- متقاضیان جهت شرکت در مزایده مبلغ 55 میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 0105585407005 سپرده شهرداری نزد بانک ملی به نام شهرداری رضوانشهر واریز نماید سپرده نفرات اول دوم سوم نزد شهرداری ضبط و حداکثر پس از یک هفته به صاحب آن مسترد می گردد.
3- در مقابل فروش ماشین وجه نقد دریافت می گردد و هرگونه هزینه شامل آگهی ارزش افزوده و نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.
4-ماشین فوق صفر کیلومتر دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد، جهت بازدید به شهرداری رضوانشهر مراجعه فرمائید.
5- روز حراج یکشنبه مورخ 97.7.22 ساعت 11 در شهرداری رضوانشهر برگزار می گردد.
6- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی