مزایده درختان شکسته - آگهی 17286

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی عملیات فروش درختان شکسته، افتاده و ریشه کن رودخانه جامه شوران حوزه شهرستان رامیان منطقه را به افراد حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.

حوزه منابع طبیعی نام منطقه شماره پروانه قطع حجم 
(متر مکعب)
مبلغ تضمین
(ریال)
رامیان جامه شوران 7337 - 96.4.7 649 125.000.000

محل دریافت اسناد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان - امور قراردادها و یا سایت اداره کل به آدرس: http://golestan.frw.org.ir 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 97.7.15 
محل تحویل اسناد: به نشانی: گرگان - خیابان شهید بهشتی روبه روی دانشگاه گلستان - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
آخرین مهلت تکمیل و ارایه اسناد تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 97.7.24 خواهد بود.
تاریخ انتشار مرحله دوم 97.7.12 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی