مزایده 5 تن چوب بلوط و 7 تن غیربلوط - آگهی 17285

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100973298000006
نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
شماره پارتی : 110973298000011
شرح پارتی : مزایده 5 تن چوب بلوط و 7 تن غیربلوط شهرستان بروجن غیرقابل تفکیک
مهلت ارسال پیشنهاد از ساعت 8 تاریخ 97.7.15 تا ساعت 8 تاریخ 97.7.21
شماره تماس : 03833337000
نمابر : 03833330830
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی