مزایده زغال و چوب بلوط جنگل - آگهی 17282

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100973298000006
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
شماره پارتی : 110973298000012
شرح پارتی: فروش 7000 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی شهرستان کیار چهارمحال
قیمت پایه (ارزش ریالی) 84.000.000 ریال 
مهلت ارسال پیشنهاد از ساعت 8 تاریخ 97.7.15 تا ساعت 8 تاریخ 97.7.21
شماره تماس : 03833337000
نمابر : 03833330830
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی