مزایده لوله های مانیسمان 16 اینچ - آگهی 17281

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم 
دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مقداری لوله مانیسمان 16 اینچ را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده 100973454000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت 97.7.8 لغایت 97.7.19
تاریخ بازدید 97.7.3 لغایت 97.7.19
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 97.7.8 لغایت 97.7.19
زمان بازگشایی : 97.7.21
زمان اعلام به برنده :97.7.21
شماره تماس : 08334274521
نمابر : 08334274533
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.
دانشگاه رازی کرمانشاه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی