مزایده آهن ناودانی 12 متری و 6 متری و ضایعات آهن - آگهی 17279

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100973336000005
نام دستگاه مزایده گزار : جهاد کشاورزی 
شماره پارتی : 110973336000005 
 شرح پارتی : آهن ناودانی 12متری و 6 متری و ضایعات آهن بر حسب کیلو 6.5 عدد 
مهلت ارسال پیشنهاد 97.7.13 تا 97.7.22 
شماره تماس : 08338358370
نمابر : 08338375938
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی