مزایده سیم آلومینیومی و درب و پنجره آلومینیومی - آگهی 17276

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100973336000006 
نام دستگاه مزایده گزار : جهاد کشاورزی 
شماره پارتی : 110973336000006 
 شرح پارتی : سیم آلومینیومی درب و پنجره آلومینیومی 
مهلت ارسال پیشنهاد 97.7.13 تا 97.7.22 
شماره تماس : 08338358370
نمابر : 08338375938
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی