مزایده 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری - آگهی 17244

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی به شماره 100974813000001
قوه قضائیه در نظر دارد 8 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده 100974813000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت 97.7.10 مهلت دریافت اسناد مزایده 97.7.14
تاریخ بازدید: 97.7.14 لغایت 97.7.18
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 97.7.29 لغایت 97.7.30
زمان بازگشایی: 97.8.2 ساعت 9 زمان اعلام به برنده 97.8.2 ساعت 9.30
شماره تماس : 02142131220
نمابر : 02188975604
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
الاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی