مزایده تعدادی خودرو و یک دستگاه تراکتور فرگوسن - آگهی 17227

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده یک مرحله ای - نوبت دوم
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران در نظر دارد تعدادی از خودروهای موجود و یک دستگاه تراکتور فرگوسن را از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97.7.10 لغایت 97.7.17 به مدت هشت روز به آدرس: 
ساری: انتهای خیابان معلم - اداره کل کمیته امداد مازندران - اداره تدارکات مراجعه و یا به سایت iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 
تلفن: 3 - 33265980 - 011 
بازگشایی اسناد مورخ 97.7.18 ساعت 10 صبح می باشد.
اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی