مزایده اموال اسقاط (آهن آلات، لاستیک، میز، یخچال، کولر و...)  - آگهی 17220

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 100971278000002
نام دستگا مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گلستان 
شماره پارتی: 110971278000002 
شرح پارتی: فروش اموال اسقاط (آهن آلات، لاستیک، میز، یخچال، کولر و...) 
قیمت پایه (ارزش ریالی): 590.000.000 
مهلت ارسال پیشنهاد: از ساعت 12 تاریخ 97.7.8 تا ساعت 14 تاریخ 97.7.18 
شماره تماس : 01732248724
نمابر : 01732248723
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی