مزایده ضایعات اتومبیل های تصادفی - آگهی 17219

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 100971321000001
نام دستگا مزایده گزار: شرکت بیمه ایران 
شماره پارتی: 110971321000001
شرح پارتی: فروش ضایعات اتومبیل های تصادفی شعبه شهید بهشتی بیمه ایران استان کرمانشاه 
قیمت پایه (ارزش ریالی):  928.800.000
مهلت ارسال پیشنهاد: از ساعت 8 تاریخ 97.7.16 تا ساعت 8 تاریخ 97.8.25 
شماره تماس : 08337284090
نمابر : 08337279128
سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی