مزایده ضایعات آهن آلات قراضه و وسایل شهربازی، سطل پلاستیکی، کمد فلزی و ... - آگهی 17208

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول
شهرداری نورآباد به استناد مجوز 561/ ش مورخ 96.11.3 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و بلااستفاده شهرداری شامل ضایعات آهن آلات قراضه و وسایل شهربازی، سطل پلاستیکی رنگ، وسایل سنگ شکن، کمد فلزی و ... از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط ذیل اقدام نماید.
متقاضیان از تاریخ نشر این آگهی لغایت روز شنبه مورخ 97.7.21 غیر از ایام تعطیل جهت بازدید اقلام ضایعاتی و ارائه پیشنهادات خود به معاونت خدمات شهری مراجعه نمایند.
مبلغ 10.000.000 ریال به عنوان سپرده به حساب شماره 0105771307006 نزد بانک ملی مرکزی واریز نمایند.
متقاضیان پیشنهادات خود را به همراه فیش واریزی سپرده در پاکت سربسته تا روز شنبه مورخ 97.7.21 تحویل واحد دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند.
به پیشنهادات ناقص مبهم مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 97.7.22 می باشد و شرکت متقاضیان در جلسه بازگشایی بلامانع است.
 برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به واریزی بهای اقلام ضایعاتی به حساب شماره 0105770244008 شهرداری اقدام و رسید دریافت نماید در غیر این صورت نفر دوم به عنوان برنده تعیین خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
در صورتی که برنده اول، دوم، سوم مزایده از خرید امتناع نمایند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات یشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 8-32724057 تماس حاصل نمائید و یا به واحد خدمات شهرداری شهرداری مراجعه نمایید.
روابط عمومی شهرداری نورآباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی