مزایده 10 دستگاه خودروی فرسوده و اسقاطی غیرقابل شماره گذاری  - آگهی 17111

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده : 100974356000001
نام دستگاه مزایده گزار : سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 
شماره پارتی :  110974356000001 
شرح پارتی : فروش تعداد 10 دستگاه خودروی فرسوده و اسقاطی غیرقابل شماره گذاری 
مهلت ارسال پیشنهاد : از 97.7.6 ساعت 15 تا 97.7.18 ساعت 11 َ
شماره تماس : 01133364073
نمابر : 01133364036
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR 

فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی