مزایده سیم و کابل مسی و آلومینیومی، آهن آلات، کابل فیبرنوری خودنگهدار و ... - آگهی 17100

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - شماره 971030397 - نوبت دوم
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود در انبارهای خود مطابق جدول ذیل به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سایت شرکت به نشانی http://moamelat.tbtb.ir اقدام نمایند.
شرح مختصری از کالا نوع،کمیت و کیفیت کالا
گروه الف: اقلام راکد

شرح کالا  واحد کالا تعداد/مقدار
سیم مسی کیلوگرم 57.691
کابل آلومینیوم متر 3.719
انواع ترانسفورماتور عدد 100
سیم آلومینیومی  کیلوگرم  15.250
آهن آلات کیلوگرم 20.562


گروه ب: اقلام راکد

شرح کالا واحد کالا تعداد/مقدار
کابل فیبر نوری خودنگهدار 
یراق آلات کابل و پایه هشت وجهی 
متر 
دست 
46.440
1.230

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده در هر یک از گروهها حداقل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در گروه مذکور بوده که مزایده گران می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی واریز وجه حساب جاری شماره 0101801171004 به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمایند.
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل دریافت و بازگشایی اسناد مزایده: تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک واتلفجر انتهای کوچه سوم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اداره دبیرخانه محل بازگشایی سالن جلسات ساختمان شیخ بهایی
مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز دوشنبه مورخ 97.7.9 لغایت شنبه مورخ 97.7.14 به مدت 5 روز کاری 
مبلغ  1.500.000 ریال بصورت الکترونیکی صرفا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت  به نشانی http://moamelat.tbtb.co.ir بنر ثبت نام مناقصه و مزایده اقدام به خرید اسناد نمایند.
تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مزایده:
زمان دریافت اسناد مزایده تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 97.7.25 و زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح همان روز می باشد. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط،مخدوش، و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزایده:
فروش سیم مسی و سیم و کابل آلومینیومی در گروهای الف و ب فقط به شرکت های تولیدی سیم و کابل و یا ذوب فلزات سیم و کابل صورت خواهد گرفت.
حضور اشخاص حقیقی نیز با ارائه نامه نمایندگی از سوی شرکتهای فوق الذکر بلامانع می باشد.
- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه اطلاعات به عهده برنده با برندگان مناقصه می باشد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  www.tavanir.org.ir
شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیز یا به سایت : http://ies.mporg.ir پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به آدرس : http://moamelat.tbtb.ir مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی