مزایده 20 تن انواع سیم مسی اسقاط - آگهی 17089

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی شماره 2-97
مزایده گزار شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
موضوع مزایده فروش مقدار بیست 20 تن انواع سیم مسی اسقاط شرکت 
تبصره: محل رویت و بارگیری سیمهای اسقاط مورد مزایده انبار مدیریت برق شهرستان پارسیان به نشانی استان هرمزگان شهرستان پارسیان نبش میدان شهرداری می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده پانصد و پنجاه میلیون 550.000.000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.(ضمانتنامه ها باید مطابق با فرمتهای موجود در اسناد مزایده قید شماره و موضوع مزایده الزامی است و بدون هرگونه قید و شرطی از طرف بانک صادر کننده باشد.
رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 0102997065005 بانک صادرات باجه شرکت توزیع به نشانی بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی چهارصد دستگاه ساختمان اداره مرکزی 
ضمانتنامه بانکی به نفع فروشنده 
سند کسر از مطالبات تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع 
شناسه ملی 10101335577
شناسه اقتصادی 411143589315
کد پستی 7913675115
شماره شبا IR05190000000102164357002
مدت اعتبار تضمین های فوق از تاریخ تسلیم پینشهادها باید حداقل سه ماه 90 روز بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود. 
اسناد مزایده در ساعاتهای اداری از تاریخ 97.7.7 لغایت 97.7.11 به فروش می رسد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی