مزایده  اموال اسقاط و آهن ضایعات شهرداری  - آگهی 17038

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی نوبت اول
شهرداری چهاردانگه درنظردارد براساس ماده آئین نامه مالی شهرداری نسبت به برگزاری مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نمایند

نوع مزایده  عنوان   سپرده به ریال  
 مناقصه عمومی   فروش تعدادی از خودروهای 
فرسوده شهرداری 
 5% قیمت پیشنهادی 
 مزایده عمومی   فروش اموال اسقاط و آهن 
ضایعات شهرداری 
 50.000.000 ریال 

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت ده روز پس از درج اگهی نوبت دوم به ادرس بزرگراه ایت اله سعیدی چهاردانگاه پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قراردادها مراجعه نمایند تلفن تماس 55279294-5 
توضیح هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مزایده میباشد - هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی