مزایده انواع سیم و کابل آلومینیومی و مسی اسقاطی - آگهی 17037

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : اجناس مازاد خود را به شرح ذیل باستناد قانون برگزاری مزایده و آئین نامه معاملات شرکت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف  موضوع مزایده  مقدار برآورد 
1 انواع سیم مسی اسقاط  65.000
2 انواع کابل مسی اسقاط  15.000
3 انواع سیم آلومینیوم اسقاط  13.000
4 انواع کابل آلومینیوم اسقاط  6.000

شماره مزایده : 9791001 
تاریخ توزیع دفترچه :  97.7.8 
مهلت تهیه دفترچه : 97.7.15 
تاریخ برگزاری مزایده : 97.7.22
ساعت برگزاری : 10 صبح 
مبلغ ضمانت نامه : 5% مبلغ پیشنهادی 
پیشنهاددهندگان حقوقی و حقیقی می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 97.7.8 تا تاریخ 97.7.15 از طریق سایت های ذیل دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.7.21 به آدرس : اصفهان چهار باغ عباسی ، خیابان عباس آباد ، ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ، دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97.7.22 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد. 
1- شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت بازدید از کالاها از تاریخ 97.7.8 تا تاریخ 97.7.19 همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اسناد مزاده محل استقرار کالا مراجعه نمایند. 
2- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32216102 - 031 واحد مناقصات و مزایده ها تماس حاصل فرمایید. 
3- سایت اینترنتی معاملات توانیر به آدرس HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR
4- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR 
5- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس HTTP://EEPDC.IR 
6- جهت خرید اسناد مزایده : مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری سپهر 0101906766004 بانک صادرات شعبه میدان آزادی به نام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش نقدی مروطه داخل پاکت قرار گیرد. 
پیشنهادهنده جهت ردیف 1 موضوع مزایده باید تولیدکننده سیم و کابل یا نماینده تولید کننده باشد. 
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
شرکت کنندگان در مزایده می بایست یک روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس یا واحد مناقصات و قراردادها ، از آخرین اصلاحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران می باشد. 
کلیه هزینه های حمل و بارگیری ، مالیات ، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده غیر به عهده برندگان مزایده خواهد بود. 
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد. 
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامی می باشد. 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد. 
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی