مزایده لاستیک مستعمل ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین و آلومینیوم قراضه - آگهی 17026

منقضی شده
شرح آگهی :

سازمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  آذربایجان شرقی 
1. موضوع آگهی: فروش اقلام مستعمل و مازاد شامل انواع لاستیک مستعمل ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و سبک به تعداد 1880 حلقه 380 حلقه لاستیک لودر و گریدر و 950 حلقه لاستیک کشنده و انواع کمپرسی و 550 حلقه لاستیک وانت و سواری و آلومینیوم قراضه به مقدار 800 کیلوگرم شماره تجدید مزایده 972645 شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت 100971144000004 
2. زمان انتشار اسناد در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ 1397.07.08 
3. مهلت دریافت اسناد و تحویل اسناد تا مورخ 97.07.15 می باشد  و مهلت بارگذاری و ارسال اسناد تامورخه 97.7.26 می باشد.
محل دریافت و ارسال اسناد و پیشنهادات فقط از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR می باشد.
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 مورخ 1397.07.28 در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی 
4. پیشنهاددهندگان بایستی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز بابت تضمین شرکت در مزایده (بصورت فیزیکی) را مطابق آنچه در اسناد مزایده قید شده حداکثر تا  ساعت 13 مورخ 1397.07.26 به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی تحویل نمایند. به پیشنهادات شرکت کنندگانی که تضمین شرکت در مزایده را ارائه ندهند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارایه پاکت الف بصورت فیزیکی و پاکت ب و ج از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت خواهد بود.
5. برگزاری کلیه مزایده صر فا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر میباشد و  علاقمندانی که قبلا در این سامانه ثبت نام نکرده اند می توانند جهت ثبت نا و دریافت گواهی امضا الکترونیکی با شماره های 021-41934 مرکز پشتیبانی و راهبری سانانه تماس حاصل نمایند.
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است. 
6. برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به آدرس: تبریز، خیابان علامه طباطبایی جنوبی (چایکنار)- تقاطع خیابان شهید بهشتی- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی- واحد اموال آقای سرهنگ زاده  تلفن 35234206-7-041-7 
اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی