مزایده لوله پلی اتیلن، لوله گالوانیزه، مخزن فلزی هوایی و ... - آگهی 16853

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش اموال - شماره 97/769/5603 تاریخ 97/7/2
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دراد اموال بلا استفاده خود را (شامل لوله پلی اتیلن، لوله گالوانیزه، مخزن فلزی هوایی و ... به شرح لیست) در سطح روستاهای شهرستان دهلران با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ 97/7/4 تا تاریخ 97/7/18 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام، بلوار دانشجو و یا مدیریت امور آبفار شهرستان دهلران به آدرس : دهلران خیابان کارگر نسبت به دریافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند.
شرکت کننده می بایست اسناد مزایده امضاء شده توسط خود یا قائم مقام قانونی را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا تاریخ 97/7/18 تحویل دبیرخانه ستاد استان یا شهرستان دهلران نماید.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 500/000/000 ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.
فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد.
هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن های تماس : ستاد استان 3-2229001-0843 داخلی 209
تلفن تماس : شهرستان دهلران:08433725153
سایت آبفار استان ایلام : www.abfar-ilam.ir 
پایگاه مقاومتی اطلاع رسانی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور : http://tender.nww.co.ir 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده : http://setadiran.ir
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی