مزایده 20.000 تن ضایعات آهن اسفنجی آب خورده - آگهی 16836

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت صبا فولاد خلیج فارس شماره 009 - نوبت دوم
این شرکت در نظر دارد میزان 20.000 تن ضایعات آهن اسفنجی آب خورده را به صورت فله و تحویل درب کارخانه با مشخصات پیوست به فروش رساند. لذا در صورت تمایل پیشنهاد خود را حداکثر تا مورخ 97.7.11 ساعت 16 تحویل دربیرخانه کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج فارس نمایند.
- ضمانت نامه شرکت در مزایده (ضمانت نامه رسمی یا چک بانکی)  به مبلغ 2.835.000.000 ریال یا حداقل اعتبار یک ماه و قابل تمدید برای دوره می بایست در پاکت (الف) و پیشنهاد مالی در پاکت (ج) به صورت جداگانه و سربسته لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات گردد.
- با توجه به آنالیز شیمیایی و همپنین حجم هر پایل نسبت به ارایه صرفا یک قیمت واحد برای کل مزایده اقدام نمایند.
- پیشنهاد مالی می بایست به عدد و حروف در جدول ذیل بدون خط خوردگی قید گردد.
- لازم به ذکر است خریدار می بایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به صورت پیش پرداخت ظرف مدت هفت روز کاری پس از ابلاغ برنده مزایده به حساب شرکت صبا فولاد خلیج فارس واریز نماید.
- 9% مالیات ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
- تناژ مذکور با همان قیمت پیشنهادی حسب تشخیص صبا فولاد و تقاضای برنده مزایده تا سقف 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد.
- در صورت اعلام تکالیف قانونی در خصوص قرارداد (هزینه بیمه، مالیات و عوارض) و همچنین بازرسی شخص ثالث به عهده برنده مزایده می باشد.
- برنده مزایده حق واگذاری تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری نخواهد داشت.
- مهر و امضای شرکت در ذیل برگه الزامی می باشد.
- شرکت های خارجی می بایست نماینده داخلی خود را رسما به این شرکت معرفی و ضمانت نامه و پیشنهاد و پاکات ارسالی به نام نماینده معرفی شده تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات گردد.
- در صورت تمایل به شرکت در مزایده به صورت نمایندگی از سوی شخص حقوقی دیگر، همراه با پیشنهاد مالی می بایست تایید شرکت مربوطه به همراه اسناد مثبته (معرفی نامه شرکت ، اساسنامه، شناسه ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی؛ کد پستی، آدرس و تلفن، گواهینامه مودیان مالیاتی، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (اسامی صاحبان امضا در آن ذکر شده باشد) ارسال گردد.
- با توجه به تفاوت آنالیز در پایل های مختلف ضروری است قبل از اعلام قیمت آنالیز مربوطه را حضورا دریافت کرده و در صورت نیاز به بازدید طی روز های کاری مهلت مقرر و در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایید.
- ضروری است فایل کلیه اسناد مزایده به همراه اساسنامه، شناسه ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی، کد پستی ، آدرس و تلفن ، گواهینامه مودیان مالیاتی، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (اسامی صاحبان امضا در آن ذکر شده باشد) مهر و ا مضا شده ارسال گردد.
- شرکت صبا فولاد خلیج فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
- مهر و امضای شرکت در ذیل برگه الزامی می باشد.
- ضروری است پس از دریافت اسناد مزایده از طریق پست الکترونیک ، رسیددریافت را به همان آدرس اعلام فرمایید.
- ضمنا جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی SABASTEEL.CO و یا حضورا به آدرس ذیل مراجعه نمائید.
آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات
تهران - خیابان شیراز جنوبی - پایین تر از اتوبان همت - خیابان زرتشیان  - بعد از تقاطع گلستان - پلاک 11 طبقه دوم - شرکت صبا فولاد خلیج فارس - دبیرخانه کمیسیون معاملات - 02140880826 داخلی 143 
استان هرمزگان - بندرعباس - کیلومتر 13 جاده شهید رجایی - منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس - مجتمع صبا فولاد خلیج فارس - دبیرخانه کمیسیون معاملات - تلفن 07633379181 
کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج فارس 

فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی