مزایده آهن آلات و لوله آهنی، کابل مسی، لوله و اتصالات چدنی ضایعاتی و ... - آگهی 16835

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی ۹۷,۳۰ - نوبت دوم

دستگاه مزایده گذار : شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران 
موضوع مزایده : فروش اقلام ضایعاتی و مازاد از قبیل آهن آلات سبک و سنگین و لوله آهنی ضایعاتی، کابل مسی ضایعاتی ، لوله چدن داکتیل ضایعاتی و اتصالات و شیرآلات چدنی ضایعاتی ، الکترو پمپ شناور و زمینی ضایعاتی و قطعات پمپ ، قطعات الکتریکال و لوازم تابلو ضایعاتی ، لوله و اتصالات پلی اتیلن ، پلی پروپیلن و پلاستیکی ضایعاتی  
محل تحویل و بازدید از اقلام : انبار عمومی و تولید واوان ، مخزن شماره ۳ گلستان 
متقاضیان شرکت در مزایده تنها با در دست داشتن اسناد مزایده امکان بازدید از اقلام را خواهند داشت.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده  : متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مطابق با جدول پیوست اسناد مزایده ، ضمانتنامه لازم را تهیه و در پاکت تضمین الف قرار دهند.
مهلت دریافت اسناد :  ۰۷/ ۰۷/ ۱۳۹۷ لغایت ۹۷/۰۷/۱۱  (تا ساعت ۱۶) 
مهلت ارائه پیشنهادات :   ۹۷/۰۷/۲۳ (تا ساعت ۱۴)
 تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج:   ۲۴/ ۰۷/ ۱۳۹۷  (ساعت ۱۴ دردفتراموربازرگانی وقراردادهای شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران) 
دستگاه نظارت : معاونت مالی و پشتیبانی 
محل دریافت اسنادوارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران  واقع در کیلو متر ۲۲ جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی
هزینه خرید اسناد : ۱۰۰,۰۰۰(یکصد هزار) ریال می باشد که باید به حساب  شماره ۲۷۰۶۹۷۷۳۹ بانک تجارت شعبه واوان.واریز و فیش نقدی ارائه گردد.
هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده / برندگان مزایده می باشد.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : Swest.tpww.ir
سایت سامانه کشوری : http://tender.bazresi.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران (سهامی خاص)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی