مزایده انواع سیم مسی اسقاط - آگهی 16811

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده و مناقصه عمومی - نوبت اول 
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به فروش انواع سیم مسی اسقاط ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی و انجام خدمات حفاظتی مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید:

ردیف نوع کالا/ خدمات  شماره مزایده / مناقصه
1 فروش مقدار بیست (20) تن سیم مسی اسقاط شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 2 - 97 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده :550000000 - محل بازدید و بارگیری: شهرستان پارسیان 
- مدت زمان انجام کار : حداکثر 7 روز 
- شرکت کنندگان در مزایده می بایست تولید کننده سیم و کابل و فرآورده ها مسی و آلیاژهای مسی - پیمانکاران تعویض سیم به کابل در استان هرمزگان و نمایندگان رسمی کارخانه های تولید کننده کابل که نزد شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان مطالبات مالی داشته باشند 
2 انجام خدمات مراقبت، حفظ و نگهداری از تاسیسات شبکه های توزیع برق در سطح شهر بندرعباس از محل اعتبارات داخلی  32 - 97 
 مبلغ برآوردی: 7.193.698.302 ریال   - مبلغ تضمین: 465810949 ریال 
مدت زمان انجام کار: 12 ماه    نوع مناقصه: یک مرحله ای
  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه/ مزایده فقط به سه صورت ضمانت بانکی - کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد

لذا کلیه خریداران و شرکتهایی که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات لازم بوده؛ می توانند دو روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خرید اسناد مزایده و مناقصه با در دست داشتن قبض واریز مبلغ پانصد هزار (500.000) ریال به حساب سپهر شماره (0102164357002) نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس، به آدرس ذیل و یا شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند. و تصویر فیش واریز خرید اسناد خود را در مدت زمان تعیین شده در خصوص خرید اسناد به کارشناس مزایده و مناقصه تحویل یا فکس نمایند.
-  آدرس دستگاه مزایده گزار و مناقصه گزار: بندر عباس- بلوار جمهوری اسلامی- جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدم) شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن : 33512344-076، فاکس 33512336-076
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
راهنمای دانلو اسناد از سایت:
انتخاب کلمه مزایده مندرج در کارد سمت راست صفحه=سایت اطلاع رسانی معاملات صنعتی برق=سربرگ مزایده و مناقصه=www.tavanir.ir
انتخاب مزایده مورد نظر 
#2 توزیع برق هرمزگان = http://tender.tavanir.org.ir/all_list_mo.asp?tndriD = انتخاب توزیع برق هرمزگان
تاریخ انتشار نوبت اول 97.7.4 تاریخ انتشار نوبت دوم 97.7.5
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی