مزایده آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله اسقاطی، کجکی و ... - آگهی 14340

منقضی شده
شرح آگهی :

گهی تجدید مزایده عمومی
مزایده گزار: شرکت گاز استان مازندران                 
نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا
خلاصه موضوع مزایده: آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله اسقاطی، کجکی و مهر و پایه تلسکوپی اسقاطی 
شرکت گاز مازندران در نظر دارد آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله فولادی اسقاطی، کجکی و مهر و پایه تلسکوپی را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاددهندگان واجد شرایط به فروش برساند. 
موضوع تجدید  مزایده: آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات  اسقاطی، لوله و سرلوله فولادی اسقاطی، کجکی و مهره و پایه تلسکوپی اسقاطی

جدول موضوع  مزایده تعداد مبلغ برآورد به ریال مبلغ تضمین فرآیند اجرای کار
2 آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله فولادی  اسقاطی، کجکی و مهره و پایه تلسکوپی اسقاطی 312850 کیلوگرم 5.058.300.000ریال 252.915.000 ریال

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات کالا و عملیات کالا
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار
شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
اشخاص حقوقی: مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (کدپستی، شناسنامه ملی، کد اقتصادی، تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی، کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضا هیات مدیره و سهم داران بالای 10% حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان (در صورت نیاز اائه صورتهای مالی و حسابرسی شده)ارائه گواهی صحت امضا از دفتر خانه اسناد رسمی
اشخاص حقیقی: کد ملی و آدرس (ارائه کپی کارت ملی یا شناسنامه، کدپستی) و ارائه گواهی صحت امضا از دفترخانه اسناد رسمی، تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی
محل تحویل اسناد: از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا 97.5.21 پس از انتشار آخرین آگهی اعلام آمادگی خود و مدارک فوق الذکر را کتبا در اتوماسیون اداری این شرکت ثبت و ارائه نمایند بدیهی است پس از بررسی و تایید مدارک دریافت اسناد مزایده فقط به اشخاصی که در این مدت مقرر اعلام آمادگی نموده اند داده می شود 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2357 داخلی - 90 الی 33204081 - 011 
تاریخ انتشار آگهی: 97.5.13
آخرین مهلت اعلام آمادگی: 97.5.21 (به عبارتی بایستی آمادگی خود را کتبا اعلام و نسبت به ثبت در اتوماسیون اداری اقدام نمایند)
تاریخ بازدید از اجناس: 97.5.27 الی 97.5.28 ساعت 10 الی 12
آخرین مهلت دریافت اسناد: 97.5.22 الی 97.5.29 (ضمن واریز وجه مربوط به خرید اسناد مزایده به حساب جاری شرکت گاز در تاریخ مقرر اعلامی)
مهلت عودت اسناد: 97.6.7
تاریخ بازگشایی پاکات: 97.6.11
هزینه دریافت اسناد: مبلغ 100.000 ریال به شماره سیبای 2174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران
توضیحات مهم: جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازنداران به نشانی WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به  آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.
1- حدنصاب تعداد مزایده گران در این مرحله از مزایده به تعداد 3 مزایده گر می باشد.
2-ضمنا کلیه کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، مفاصا حساب بیمه، هزینه بارگیری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران
شماره مجوز 1397/1184

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی