مزایده اموال اسقاطی و مازاد - آگهی 118659

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 0   نام دستگاه مزایده گزار بیمارستان 64تختخوابی امام رضا ایوان
شماره پارتی 1100091318000002   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 22/5/1/00/1487      
عنوان مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز (تجهیزات اموالی پزشکی) بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ایوان

اطلاعات زمانی
تاریخ انتشار از تاریخ 1400/04/29 ساعت 12:00 تا تاریخ 1400/05/09 ساعت 08:00
مهلت بازدید از 1400/04/29 تا تاریخ 1400/05/02 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 13:00
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/05/03 ساعت 08:00 تا تاریخ 1400/05/09 ساعت 08:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/05/09 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/05/10 ساعت 10:00

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 2 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ   تا ساعت  

اطلاعات حسابها
شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه --
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه --
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-7788588590- بانک ملت شعبه ایوان
شناسه واریز وجه مزایده 1411141004702194
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-7788588590- بانک ملت شعبه ایوان
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی