مزایده میز ، صندلی ، یخچال ، تلویزیون ، کامپیوتر و کیس و... - آگهی 114258

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1000005091000002 نوبت دوم
جمعیت هلال احمر استان گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی متعلق به خود شامل لوازم اسقاطی اداری ، میز ، صندلی ، یخچال ، تلویزیون ، کامپیوتر و کیس و غیره از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید

موضوع مزایده قیمت پایه برای کل اقلام نوع تضمین مبلغ تضمین ریال واریز به حساب 1342214079 بانک ملت شعبه امام خمینی 
فروش اموال اسقاطی 1.210.000.000 فیش بانکی  60.500.000

لازم به ذکر است کلیه مراحل مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد مزایده ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه  تدارکات الکترونیک دولت ستاد به نشانی ستاد ایران انجام می پذیرد و متقاضیان در صورت عدم عضویت و ثبت نام در سامانه می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی از طریق سایت اقدام نموده و پس از درج دومین آگهی که در روز پنجشنبه مورخ 400.3.27 در همین روزنامه درج خواهد گردید به طریق ذیل اقدام نمایند
مهلت زمانی بازدید و دریافت اسناد مزایده و بازدید: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 400.3.29 لغایت 14 روز سه شنبه مورخ 400.4.1
مهلت زمان ارایه پیشنهاد از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 400.4.2 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 400.4.12
تاریخ و مکان بازگشایی ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 400.4.13 نشانی رشت خیابان سعدی خیابان شهید ابراهیم فرقان بین سالن جلسات جمعیت هلال احمر استان گیلان 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی فوق معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مراجعه نمایند. 
تلفنهای مرکز سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 27313131-021 و 33112536-013
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت بخش تامین کننده/مزایده گر موجود است.
سایر شرایط شرکت در مزایده در فرم شرایط عمومی شرکت در مزایده مندرج است. فروش اموال به صورت 100 نقدی است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی