مزایده اقلم اسقاط و روغن سوخته - آگهی 114195

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در نظر دارد اقلم اسقاط و روغن سوخته خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند :
اقلام اسقاط سال 98 و 99 شامل :
اقلام آماد همگانی (سر رشته داری) 572 قلم، اقلام آماد فنی 103 قلم، اقلام مهندسی 284 قلم، اقلام فاوا 255 قلم، اقلام ترابری 286 قلم
روغن سوخته : 5000 لیتر (به صورت تقریبی)
نکات قابل توجه شرکت کنندگان :
1- بازدید اقلام اسقاط و ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400.04.05 الی 1400.04.08 می باشد.
2- جلسه مزایده در مورخ 1400.04.09
واقع در آدرس ذیل راس ساعت 8:30 منعقد می گردد، لذا حضور کلیه شرکت کنندگان با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه مذکور الزامی است.
3- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد . همچنین کلیه خریداران موظفند مبلغ 1.000.000 ریال بابت دریافت اوراق و دفترچه اقلام به حساب شماره 5151595019009 بانک سپه به نام وجوه متفرقه دارایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر واریز و فیش آن را تحویل نمایند
4- نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختا است
5- نداجا مختار است اقلام به صورت یکجا و یا به صورت تفکیکی برابر صرفه و صلاح خود واگذار نماید.
6- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد
7- ده درصد مبلغ پیمان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 5151598019009 بانک سپه به نام وجوه متفرقه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر واریز و فیش واریزی به همراه پاکت پیشنهاد قیمت تحویل گردد.
آدرس برگزاری مزایده : نوشهر - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) / مرکز آماد
تلفن : 01152332021 داخلی 56010 و 56011- تلفکس 52332042-011

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی