مزایده اموال و آهن آلات و ادوات کشاورزی مازاد - آگهی 114135

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 3931   نام دستگاه مزایده گزار اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان
شماره پارتی 1100003931000001   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1350      
عنوان مزایده فروش اموال و آهن آلات و ادوات کشاورزی مازاد اداره کل منابع طبیعی و نهالستانها

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/23 ساعت 13:00 تا تاریخ 1400/04/05 ساعت 14:30
مهلت بازدید از 1400/03/24 تا تاریخ 1400/04/05 روزانه از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/03/23 ساعت 14:00 تا تاریخ 1400/04/05 ساعت 14:30
زمان بازگشایی تاریخ 1400/04/06 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/04/07 ساعت 12:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 4 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 1 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/04/05 تا ساعت 13:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4052042107535586- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه رشت
شناسه واریز ودیعه 960139052444444052042107535586
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4152042152527917- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001000901027467- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده 383042152210221000000000000000
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-4152042140527920- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزیورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی