مزایده دستگاه اتوبوس بیابانی سیستم یاتونگ تیپ zk6831he مدل 2006 - آگهی 114095

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس بیابانی سیستم یاتونگ تیپ zk6831he مدل 2006 خود را از طریق اعلان عمومی و مزایده واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری جهت خرید اسناد مزایده با ارایه اصل فیش واریزی به مبلغ 1000.000  ریال  (غیرقابل استرداد) به شماره حساب 0105786272003 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب نزد بانک ملی ایران، به دبیرخانه واحد واقع در بناب - میدان امام علی (ع) - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب - طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نموده و پس از دریافت و تکمیل اسناد مزایده به آن دبیرخانه تحویل نمایند (ساعات کاری از روز شنبه الی چهارشنبه  ساعت 7.30 صبح لغایت 14 می باشد). ضمنا  هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. دانشگاه در قبول یا رد پیشنهادها اختیار تام دارد. پیشنهادهای مبهم و مشروط قابل ترتیب اثر نمی باشد. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دانشگاه است
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی