مزایده خودروی اسقاطی آمبولانس به تعداد 15 دستگاه - آگهی 113818

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 5906   نام دستگاه مزایده گزار مدیریت درمان استان خوزستان
شماره پارتی 1100005906000014   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1400/03/18-4      
عنوان مزایده خودروی اسقاطی آمبولانس به تعداد 15 دستگاه

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/20 ساعت 10:00 تا تاریخ 1400/03/30 ساعت 14:00
مهلت بازدید از 1400/03/22 تا تاریخ 1400/03/24 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 14:00
توضیحات مکان بازدید : اهواز - سپیدار - روبروی منازل سازمانی صنایع فولاد - بیمارستان امیرالمومنین اهواز - 09166120916 آقای محمودی
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/03/25 ساعت 10:00 تا تاریخ 1400/03/30 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/03/31 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/03/31 ساعت 11:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 1 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 4 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 1 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/03/25 تا ساعت 09:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-1111370084- بانک رفاه کارگران شعبه مرداد اهواز
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-1111370084- بانک رفاه کارگران شعبه مرداد اهواز
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-1111370084- بانک رفاه کارگران شعبه مرداد اهواز
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-1111370096- بانک رفاه کارگران شعبه مرداد اهواز
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-1111370096- بانک رفاه کارگران شعبه مرداد اهواز

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی