مزایده دستگاه جرثقیل ثقفی،  ریل کنار تونل 30 متری، یک دستگاه سیستم برش و.. - آگهی 113811

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده 
اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته بتن سازه الوند در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه، زمین ساختمان مسکونی و تاسیسات محل کارخانه به ادرس شهرستان زرندیه ساوه، شهرک صنعتی مامونیه، بلوار صنعت، خیابان 5، روبروی کارخانه ایزوگام آریا از طریق مزایده در تاریخم 1400.4.22 روز سه شنبه ساعت 11 که در رهن بانک تجارت می باشد را در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 10 اقدام نماید
الف مشخصات عرصه و اعیان بر اساس نظریه کارشناسی
1- ششدانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی مامونیه به پلاک ثبتی 3/9 به مساحت 5880 متر مربع با بناهای احداثی از قبیل سوله آهنی به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و ساختمان اداری و آزمایشگاهی حدود ۱۴۰ متر مربع و ۳۶۰ متر مربع انباری به شرح نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده موجود در شعبه
2- تجهیزات و تاسیسات بر اساس نظریه کارشناسی
3- ماشین آلات خط تولید شامل: دو دستگاه سیلوی ۲۵۰ تنی، ۲ دستگاه اسکرو انتقال سیمان، سیستم میکسر با مخزن و متعلقات، سیستم خط انتقال تونلی با دریل و زنجیر و موتور ، دستگاه جرثقیل ثقفی،  ریل کنار تونل 30 متری، یک دستگاه سیستم برش با قاب، 3 عدد مخزن مواد اولیه، سیستم پی ال سی، دستگاه نقاله، مخزن روغن سوخته، روغن سوخته، 1 دستگاه ریشتراک و 1 دستگاه لیفتراک و 1 دستگاخ فرز بزرگ، 1 دستگاه مقاومت بتنی و تاسیسات و حق انشعابات اب و برق و گاز شامل: سیستم موتورخانه خط تولید، سیستم هوای فشرده و هیترهای گرمایی، موتورخانه ساختمان، تعداد 5 عدد مخزن گازوئیل و آب و تابلوی برق با تجهیزات کامل، سیستم کامل برق، ابزارآلات شامل باسکول و جک و کپسول های اتش نشانی، تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم اداری به شرح نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده
ب- شرایط شرکت در مزایده
1- فروش نقدی است و مبلغ پایه مزایده عرصه و اعیان مبلغ 46.000.000.000 ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ پایه مزایده دستگاه ها و تاسیسات موجود در کارخانه به مبلغ 17.320.600.000 ریال هزینه های مربوطه به مورد مزایده به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است به عهده طرفین است 
پیشنهاد دهندگان باید قبل از تعیین درصد قیمت پایه مزایده به مبلغ 3.166.030.000 را به حساب جاری شماره 0108073390004 اداره تصفیه امور ورشکستگی نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند
پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت بتن سازه الوند مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ 1400.4.22  به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه چهارم پلاک ۱۰ تسلیم نمایند
پیشنهادات در ساعت ۱۲ همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید این اداره تسویه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد
برنده مزایده باید برف به مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله قیمت پیشنهادی را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود و دهی از تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰ درصد قیمت پیشنهادی خواهد بود
چنانچه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که برنده مزایده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد مزایده باطل و علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجددا اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می گردد
مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها اداره ثبت مالیات و غیره به عهده خریدار می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی