مزایده اموال اسقاطی ، آهن آلات ، پرینتر ، یو پی اس و... - آگهی 113808

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 4047   نام دستگاه مزایده گزار مدیریت درمان استان بوشهر
شماره پارتی 1100004047000001   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1      
عنوان مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان سلمان فارسی

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/19 ساعت 13:30 تا تاریخ 1400/03/31 ساعت 19:00
مهلت بازدید از 1400/03/23 تا تاریخ 1400/03/23 روزانه از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/03/19 ساعت 14:00 تا تاریخ 1400/03/31 ساعت 19:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/04/01 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/04/01 ساعت 12:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 2 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 2 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 2 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 10 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/03/31 تا ساعت 18:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-1111695180 - بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-1111695180 - بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-1111695180 - بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-1111695180 - بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی