مزایده اموال اسقاطی و مازاد ، آهن آلات ، چوب و تخته ، پلاستیک و... - آگهی 113531

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 1014   نام دستگاه مزایده گزار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
شماره پارتی 1100001014000012   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 99/06/ات      
عنوان مزایده فروش اموال اسقاطی و مازاد استان تهران به صورت کلی

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/18 ساعت 10:00 تا تاریخ 1400/04/02 ساعت 19:00
مهلت بازدید از 1400/03/22 تا تاریخ 1400/03/30 روزانه از ساعت 10:00 تا ساعت 14:00
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/03/18 ساعت 11:00 تا تاریخ 1400/04/02 ساعت 19:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/04/06 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/04/06 ساعت 10:05

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 10 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 10 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 10 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 10 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/04/01 تا ساعت 19:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4001039806370564- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه 952203974100000000000000000004
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4101039871204614- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001039804006087- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده 385039874203900800000000000042
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-4101039871204614- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی