مزایده دستگاه خودپرداز برند HYOSUNG مدل دیواری - آگهی 112918

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 1603   نام دستگاه مزایده گزار پست بانک منطقه 3 تهران
شماره پارتی 1100001603000001   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1400/1/م      
عنوان مزایده دستگاه خودپرداز برند HYOSUNG مدل دیواری

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/12 ساعت 08:00 تا تاریخ 1400/03/30 ساعت 14:00
مهلت بازدید از 1400/03/12 تا تاریخ 1400/03/20 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 12:00
توضیحات بازدید صرفا در روزهای کاری از ساعت 8 الی 12 در محل شعبه رباط کریم پست بانک مجاز می باشد. هزینه کارشناسی دستگاه بر عهده برنده می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/03/20 ساعت 08:00 تا تاریخ 1400/03/30 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/03/31 ساعت 11:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/04/01 ساعت 10:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 7 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/03/30 تا ساعت 12:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-36372010025556665501- بانک پست بانک شعبه میرزای شیرازی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-04142010027791235601- بانک پست بانک شعبه فردوسی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-04142010027791235601- بانک پست بانک شعبه فردوسی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-04142010027791235601- بانک پست بانک شعبه فردوسی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-04142010027791235601- بانک پست بانک شعبه فردوسی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی