مزایده ماشین اتش نشانی رنو بادسان - آگهی 112659

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 50321   نام دستگاه مزایده گزار شهرداری قلعه رئیسی
شماره پارتی 1100050321000003   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 22214      
عنوان مزایده مزایده فروش ماشین اتش نشانی رنو بادسان

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/10 ساعت 08:00 تا تاریخ 1400/03/29 ساعت 19:00
مهلت بازدید از 1400/03/10 تا تاریخ 1400/03/29 روزانه از ساعت 10:00 تا ساعت 12:00
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/03/10 ساعت 12:00 تا تاریخ 1400/03/29 ساعت 19:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/03/30 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/03/30 ساعت 12:30

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 14 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 14 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 14 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 14 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 14 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 14 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/03/29 تا ساعت 14:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-0102447424002- بانک صادرات ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه --
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-0102447424002- بانک صادرات ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-0102447424002- بانک صادرات ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-0102447424002- بانک صادرات ایران شعبه مرکزی
فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی