مزایده قطعات یدکی،مولد ها مبدلها و... - آگهی 112555

منقضی شده
شرح آگهی :

جزئیات آگهی

کد مزایده گزار 1105   نام دستگاه مزایده گزار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شماره پارتی 1100001105000003   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1      
عنوان مزایده قطعات یدکی،مولد ها مبدلها،یکسوکننده ها وسائل حفاظت کننده

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/03/09 ساعت 13:30 تا تاریخ 1400/04/12 ساعت 14:30
مهلت بازدید از 1400/04/05 تا تاریخ 1400/04/05 روزانه از ساعت 10:00 تا ساعت 12:00
توضیحات بازدید صرفا در این ساعات انجام می گردد.
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/04/01 ساعت 08:00 تا تاریخ 1400/04/12 ساعت 14:30
زمان بازگشایی تاریخ 1400/04/21 ساعت 09:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/04/22 ساعت 08:00

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 8 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 1 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 5 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 1 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 1 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/03/31 تا ساعت 14:30

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-4001046804017220- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده 343046882293980010000008331101
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4101046838162801- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شناسه واریز ودیعه 371012174111111111111111111111
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4101046838162801- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001046804017220- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده 343046882293980010000008331101
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-4101046838162801- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی