مزایده خرسک ، ته تاندیش - آگهی 111527

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی ؟
شركت فولاد هرمزگان
موضوع مزایده: فروش ضایعات تولیدی
مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل:

ردیف شماره مزایده شرح کالا واحد مقدار مبلغ ضمانت (ریال)
1 000401 خرسک کیلوگرم 4.000.000 5% کل مبلغ پیشنهادی
 2  000402  ته تاندیش  کیلوگرم 7.000.000  5% کل مبلغ پیشنهادی

نحوه شركت در مزایده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شركت در مزایده می‌توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500.000 ریال به حساب 0111111100008 بنام شركت فولاد هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزی و درخواست كتبی در ساعت اداری (بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل) پس از هماهنگی به شركت فولاد هرمزگان مراجعه و یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس  به شماره 335300055-076 و یا به آدرس ایمیل nikhalat.m@hosco.ir اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند 
ارائه معرفی نامه، داشتن مهر شرکت (اشخاص حقوقی) و رسید واریزی هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامی است 
محل دریافت اسناد: بندرعباس،‌كیلومتر 13 جاده اسكله شهید رجایی، شركت فولاد هرمزگان جنوب، واحد خرید مواد مصرفی و فروش کالای مازاد.
جدول زمانی انجام مزایده:

تاریخ شروع فروش اسناد تاریخ پایان فروش اسناد آخرین مهلت ارائه پاکتهای مزایده تاریخ گشایش پاکتها
1400.3.1 400.3.26 400.4.6 ساعت 12 400.4.8

متقاضیان برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 33530003-076 داخلی 8813 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فولاد هرمزگان www.hosco.ir مراجعه نمایند.
جهت حضور افراد در فولاد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده، هماهنگی با شماره فوق (48 ساعت قبل از حضور) الزامیست.
هزینه درج آگهی با برنده مزایده می‌باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی