مزایده تنه درختان خشک - آگهی 109992

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 5766   نام دستگاه مزایده گزار شهرداری مهاباد
شماره مزایده 1100005766000002   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1400/2/01/2539      
عنوان مزایده تنه درختان خشک

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1400/02/19 ساعت 13:10 تا تاریخ 1400/02/29 ساعت 14:00
مهلت بازدید از 1400/02/18 تا تاریخ 1400/02/29 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 14:45
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/02/19 ساعت 13:30 تا تاریخ 1400/02/29 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 1400/02/30 ساعت 11:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1400/02/30 ساعت 11:30

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 10 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1400/02/29 تا ساعت 13:50

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-38805555501- بانک سپه شعبه مرکزی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-38805555501- بانک سپه شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-2171140062001- بانک ملی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-38809999960- بانک سپه شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-38805555501- بانک سپه شعبه مرکزیورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی